Mūsų profesionalų atliekamos paslaugos

Dirbame žmonėms

Mes dirbame tam, kad užtikrinti Jums komfortą savo versle ir suteikti geriausią bei pažangiausią sprendimą už teisingą kainą. Mes visuomet palaikome kokybę, saugumą ir patikimumą, todėl ateityje galime būti tikri dėl mūsų darbo kokybės. Daugelį metų dirbame Jums, kad pagerintume savo įgūdžius ir plėstume savo darbo sritis.

Svajonių verslas – tai vienas iš gyvenimo projektų. Mes esame tam, kad šis projektas būtų įvykdytas kokybiškai ir nustatytu laiku – pasirūpinsime kiekvienu smulkiausiu darbu ir užduotimi. Ypatingą dėmesį skiriame detalėms – esame pasirengę įvykdyti netikėčiausius užsakovų norus aukščiausios kokybės lygmenyje nuo vizualizacijų iki pilno rezultato. Patikėkite  profesionalams su ilgalaike patirtimi ir aukšta kvalifikacija

Leiskite savo svajonėms tapti realybe – Jūsų verslas atrodys taip, kaip įsivaizdavote. Taupykite laiką ir piniginius kaštus – atliksime visus teisinius darbus. Siūlome modernius  sprendimus, vadovaudamiesi savo ilgamete patirtimi ir nuolatiniu tobulėjimu.

Kodėl verta rinktis mus?

Kokybės garantija

Mes dirbame laikydamiesi aukščiausių kokybės standartų ir kiekvieną projektą užbaigiami iki smulkmenų.

Kokybės garantija

Esame tam, kad projektas būtų įvykdytas kokybiškai ir nustatytu laiku – pasirūpinsime kiekviena smulkmena.

Didelė patirtis

Leiskite savo svajonėms tapti realybe – Jūsų verslas atrodys taip, kaip įsivaizduojate. Mes tuo pasirūpinsime!

Didelė patirtis

Viskas vienuose rankose - nuo pamatų iki raktų atidavimo, mes būsime Jūsų patikimu generaliniu rangovu.

Gera kaina

Taupykite laiką ir pinigus

Gera kaina

Modernūs statybos ir apdailos darbų sprendimai, pagrįsti ilgamete patirtimi ir nuolatiniu tobulėjimu.

0

įmonių isteigta

0

Laimingi klientai

0

Komandos nariai

0

Metų patirties

Paslaugų sąrašas

 • įmonių steigimas Lietuvoje
  nuo 1200.00 €
  Įmonės steigimas, įmonių steigimas (UAB steigimas, AB steigimas ir t.t.) – aukščiausios kokybės paslaugas Jums pasiūlysime už priimtiniausią kainą
 • Verslo pardavimas
  nuo 1200.00 €
  Verslo pardavimas – tai sudėtingas procesas, kurį geriausiai atlieka savo srities specialistai. Mūsų sukaupta patirtis ir aukšta teisinė kompetencija leidžia šį procesą Jums palengvinti. Kreipkitės į profesionalus ir parduokite savo verslą už geriausią kainą. Turime sukaupę didelę investuotojų kontaktų bazę, todėl operatyviai rasime geriausią ir patikimiausią Jūsų verslo pirkėją Lietuvoje ar užsienyje. Verslo pardavimas – procesas, trunkantis nuo kelerių mėnesių iki metų. Kol mes vykdome iš anksto paruoštą ir suplanuotą verslo pardavimo darbų planą, Jūs galite užsiimti tiesiogine įmonės veikla.
 • Įmonės duomenų keitimas
  nuo 200.00 €
  Įmonės duomenų keitimas vyksta, arba įmonės dokumentai registruojami iš naujo, kai: keičiasi bendrovės pavadinimas; didėja arba mažėja įstatinis kapitalas; keičiasi bendrovės valdymo struktūra; pageidaujama, kad juridinio asmens įstatai/nuostatai atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Mūsų paslaugos: teikiame konsultacijas bendrovių įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo klausimais, surašome protokolus, akcijų pasirašymo sutartis, parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują įstatų redakciją bei kitus teisinius dokumentus, užtikriname tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo didinimą arba mažinimą paskelbimą, pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas, atstovaujame notarų biure, Juridinių asmenų registre, kitose institucijose ir organizacijose.
 • Įmonės pertvarkymas
  nuo 2000.00 €
  Įmonės pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Atlikus pertvarkymo procedūras, juridinis asmuo nepasibaigia, vykdoma veikla nenutrūksta, pasikeičia tik jo teisinė forma (individuali įmonė tampa uždarąja akcine bendrove, asociacija – viešąja įstaiga ir pan.). Įmonės pertvarkymas neturi įtakos bendrovės turtui, teisėms ir pareigoms – jie išlieka naujosios teisinės formos juridiniam asmeniui. Mes atliksime šiuos veiksmus: konsultuosime įmonės pertvarkymo klausimais; paruošime juridinio asmens savininko sprendimą pertvarkyti juridinį asmenį; paskelbsime apie šį sprendimą viešai steigimo dokumentuose numatytame dienraštyje bei pranešime visiems juridinio asmens kreditoriams; įregistruosime Juridinių asmenų registre pertvarkomos įmonės teisinį statusą; parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumentų redakciją; rezervuosime naujos teisinės formos pavadinimą Juridinių asmenų registre; pateiksime notarui tvirtinti steigimo dokumentus bei formas; įregistruosime Juridinių asmenų registre; pagaminsime antspaudą. Pertvarkymo terminas: standartinis įmonės pertvarkymas paprastai užtrunka apie 2 savaites.
 • Įmonės reorganizavimas
  nuo 2000.00 €
  Įmonės reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Šios procedūros pagrindinis tikslas – verslo procesų pertvarkymas, siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą, sumažinti vienos ar kelių įmonių valdymo, administravimo išlaidas, supaprastinti kelių įmonių valdymą ir pan. Kitaip tariant, reorganizuojamo juridinio asmens po reorganizavimo nelieka – jis yra arba prijungiamas prie kito juridinio asmens, arba išdalijamas kitiems veikiantiems arba naujai steigiamiems juridiniams asmenims. Įmonės reorganizavimas gali būti atliekamas dviem būdais: jungimo ir skaidymo. Galimi juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas: Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens. Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį. Galimi juridinių asmenų skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas: Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims. Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos. Visais reorganizavimo atvejais turi būti parengiamos reorganizavimo sąlygos, kurios yra pagrindinis dokumentas ir jose detaliai numatoma, kokiu būdu bus vykdomas reorganizavimas, kaip paskirstomas reorganizavime dalyvaujančių įmonių turtas, teisės ir pareigos, kokia tvarka vieno juridinio asmens dalyviai taps kito juridinio asmens dalyviais ir kt. Mes suteiksime šias įmonių reorganizavimo ir atskyrimo paslaugos: konsultuosime juridinių asmenų reorganizavimo ir atskyrimo klausimais; laikinai įtrauksime po reorganizavimo sukuriamo naujo juridinio asmens pavadinimą į Juridinių asmenų registrą; parengsime reorganizavimo arba atskyrimo sąlygas; surašysime protokolus, sprendimus, reorganizavimo ataskaitas bei parengsime kitus teisinius dokumentus; parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento redakciją; užtikrinsime tinkamą informacijos apie reorganizavimą arba atskyrimą paskelbimą; užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas; atstovausime notarų biure, Juridinių asmenų registre kitose institucijose ir/ar organizacijose
 • Įmonės likvidavimas
  nuo 500.00 €
  Įmonės likvidavimas, UAB likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pasibaigimas išregistruojant jį iš Juridinių asmenų registro, kuriame buvo kaupiami ir saugomi jo duomenys. Juridinis asmuo gali būti likviduojamas savininko ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Nuo sprendimo priėmimo dienos atšaukiami visi buvę juridinio asmens valdymo organai ir valdymo organo funkcijas perima savininko ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirtas likvidatorius. Nuo sprendimo įregistravimo Juridinių asmenų registre juridiniam asmeniui suteikiamas statusas “likviduojamas”. Įmonės likvidavimo procesas: paruošiame juridinio asmens savininko ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą likviduoti juridinį asmenį; paskelbiame apie juridinio asmens likvidavimą viešai įstatuose nurodytame šaltinyje arba VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje bei pranešame visiems juridinio asmens kreditoriams raštu; įregistruojame Juridinių asmenų registre likviduojamo juridinio asmens teisinį statusą; atstovaujame likviduojamą juridinį asmenį archyve bei Valstybinėje mokesčių inspekcijoje; išregistruojame juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro.
 • Įmonių teisinis aptarnavimas
  nuo 500.00 €
  Pasirašius nuolatinės teisinės pagalbos sutartį, suteikiamos teisinės paslaugos, įvairiapusė teisinė pagalba visais įmonės veiklos bei valdymo klausimais. Mūsų teisininkai nuolat gilinsis į Jūsų įmonės specifiką, spręs teisinius ginčus, sutvarkys dokumentus, informuos apie naujausius teisės aktų pasikeitimus, išieškos skolas bei pritaikys teisinius metodus, neleidžiančius joms atsirasti. Tai kainuos Jums žymiai mažiau, nei samdyti įmonės teisininką pagal darbo sutartį – išvengsite papildomų mokesčių, nereikės rūpintis darbo vietos įkūrimu, atostogomis ir t. t. Teisinių paslaugų pobūdį ir kainą aptariame ir suderiname su kiekviena įmone individualiai. Pasirašius teisinio aptarnavimo sutartį – nuolaidos iki 50 % visoms teisinėms paslaugoms! Taupykite laiką ir pinigus! Mes Jums garantuojame sėkmingą įmonės veiklą!
 • Sutarčių rengimas
  nuo 200.00 €
  Mūsų įmonės vizitinė kortelė – sutarčių rengimas. Profesionaliai ir greitai rengiame įvairias sutartis, konsultuojame visais sutarčių rengimo klausimais. Atliekame jau pasirašytų sutarčių teisinę analizę, konsultuojame sutarčių pasirašymo klausimais. Rengiame šias sutartis: Akcijų (materialių, nematerialių) perleidimo sutartis; Dalininko teisių perleidimo sutartis; Pirkimo-pardavimo sutartis; Dovanojimo sutartis; Skolos perleidimo sutartis; Nuomos (patalpų, įrenginio, įmonės, žemės sklypo, negyvenamųjų patalpų) sutartis; Panaudos (automobilio, patalpų) sutartis; Mainų sutartis; Paslaugų (teisinių, vertimo darbams, reklamai, komiso, apskaitos) sutartis; Preliminarioji sutartis; Saugos sutartis; Projektavimo sutartis; Rangos (buto statybos, gamybos, statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbų) sutartis; Pervežimo sutartis; Pavedimo sutartis; Autorinė sutartis; Licencinė sutartis; Tarpininkavimo sutartis; Muitinės tarpininko sutartis; Sandėliavimo sutartis; Darbo sutartis; Visiškos materialinės atsakomybės sutartis; Paramos sutartis; Jungtinės veiklos sutartis; Įsiskolinimo mokėjimo sutartis; Finansinės nuomos (lizingo) sutartis; Vartojimo kredito sutartis; Vekselių rengimas; Paskolos sutartis; Skolos perkėlimo sutartis; Reikalavimo perleidimo sutartis; Prievolių vykdymo (garantijos, įkeitimo, rankpinigių, laidavimo) sutartis; Vedybų sutartis (ikivedybinė, povedybinė); Santuokoje įgyto turto pasidalinimo sutartis; Visas kitas sutartis.
 • Prekinio ženklo registravimas
  nuo 500.00 €
  Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Kas gali būti ženklu? Ženklas gali būti sudarytas iš šių žymenų: žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių, raidžių, skaitmenų, piešinių, emblemų, erdvinių formų (gaminių išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos), spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos, bet kokio išvardintų žymenų derinio. Prekinio ženklo registravimas: konsultuojame prekių ženklų registravimo klausimais; rengiame paraiškas ir kitus dokumentus dėl prekių ženklų registracijos Lietuvoje, ES ir kitose valstybėse; įvertiname pageidaujamo registruoti prekių ženklo atitikimą teisės aktų reikalavimams; atstovaujame Valstybiniame patentų biure prekių ženklo registracijos proceso metu. Terminai ir procedūros: 1 mėn. – prekių ženklo paraiškos ekspertizė (ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga); 6 mėn. – prekių ženklo ekspertizė (ženklas įrašomas į Prekių ženklų registrą); 3 mėn. – prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimas. Prekių ženklas gali būti naudojamas atlikus paraiškos ekspertizę, t.y. po 1 mėn. Išlaidos prekių ženklo registravimui Lietuvoje: 200 € (+20 € už kiekvieną papildomą klasę) mūsų paslaugos prekių ženklo registravimui Lietuvoje; 180 € (+40 € už kiekvieną papildomą prekių ir (ar) paslaugų klasę) paraiškos įregistruoti prekių ženklą mokestis Valstybiniam patentų biurui. Išlaidos Bendrijos prekių ženklo registravimui: 400 € (+30 € už kiekvieną papildomą klasę) mūsų paslaugos Bendrijos prekių ženklo registravimui; 850 € (+50 € už antrą klasę, jeigu prekės arba paslaugos apima dvi klases; +150 € už trečią klasę, jeigu prekės arba paslaugos apima tris ir daugiau klasių) mokestis EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Išlaidos Tarptautinio prekių ženklo registravimui: 500 € (+30 € už kiekvieną papildomą klasę) mūsų paslaugos Tarptautinio prekių ženklo registravimui; 653 Šveicarijos frankai (jeigu prekės ženklas yra nefigūrinis, nespalvotas) arba 903 Šveicarijos frankai (jeigu prekės ženklas yra figūrinis, spalvotas) mokami Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Tarptautiniam biurui Ženevoje (+100 Šveicarijos frankų už kiekvieną papildomą klasę, jeigu prekės arba paslaugos apima daugiau negu tris klases).
 • Migracijos paslaugos
  Mūsų teikiamos migracijos paslaugos – tai Jūsų puiki galimybė gauti leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje. Mūsų įmonė pasirūpins visų dokumentų parengimu, kurie yra būtini, norint gauti Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens statusą. Turėdami leidimą gyventi Lietuvoje, Jūs galėsite be jokių kliūčių įvažiuoti ne tik į Lietuvą, bet ir į bet kurią kitą Šengeno zonos valstybę. LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LIETUVOJE Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką. Leidimas laikinai gyventi paprastai galioja vienerius metus, o po to gali būti pratęsiamas. Ukrainos, Baltarusijos, Armėnijos, Indijos, Kinijos, Rusijos ir kitų trečių šalių piliečiai leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimo metu turi teisę pasirinkti savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją. Be to, šių šalių piliečiai, leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimo metu turi teisę be vizų keliauti po visas Šengeno valstybes. Turėdami leidimą laikinai gyventi Jūs galite: atvykti į ES ir Šengeno zonos šalis ir būti ten neribotą laiką (leidimo galiojimo laikotarpiu); vykti be vizų į visų ES ir Šengeno zonos valstybių teritoriją, neribojant buvimo laiko; paprasčiau gauti vizas į tokias šalis kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Australija; ieškoti darbo Lietuvoje; turėti tokias pat socialines garantijas, kaip ir Lietuvos piliečiai: nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa, medicina, studijos ir kt.; gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje; asmenims, turintiem leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB), suteikiama teisė įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies teisės aktus). Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas per 1-2 mėnesius. LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI LIETUVOJE Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo statusą. Užsienio šalių piliečiai turi teisę vykdyti ūkinę, komercinę ir kitą teisėtą veiklą Lietuvos Respublikoje. Pradžiai Jums būtina užregistruoti įmonę (UAB arba IĮ) tam, kad gautumėte leidimą laikinai gyventi vieneriems metams su galimybe jį pratęsti ir vėliau gauti leidimą gyventi nuolat. Teisė gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje įgyjama po 5 metų nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo. Asmenys, turintys leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB), gali įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies teisės aktus). Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas per 1-2 mėnesius.
 • Įmonės veiklos sustabdymas
  Įmonės veiklos sustabdymas – tai procedūra, kurios metu įmonė, nesudaranti ir nevykdanti jokių sandorių, atsiskaitymų su ūkio subjektais ir negaunanti pajamų, gali būti pripažinta nevykdančia veiklos. Tokia įmonė gali būti laikinai atleista nuo mokesčių deklaracijų teikimo, atsisakyti buhalterijos tvarkymo ir taip sustabdyti savo veiklą. Mes atliekame šias paslaugas: konsultuojame įmonės veiklos sustabdymo klausimais visos procedūros metu; parengiame dokumentus, reikalingus įmonės laikinam atleidimui nuo mokesčių deklaracijų teikimo; atstovaujame Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Reikalingi dokumentai bei informacija: įmonės duomenys (pavadinimas, kodas, PVM kodas, registruotos buveinės adresas); įmonės vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas); samdomų darbuotojų skaičius; įmonės balansas veiklos nevykdymo termino pradžiai; laikotarpis, kuriam stabdoma įmonės vykdoma veikla (pradžia ir pabaiga); kontaktai (telefono numeris, elektroninis paštas).
 • ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMAS
  Įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais, išeitis gali būti įmonės restruktūrizavimo procedūra, kada yra sudaromos sąlygos išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Svarbiausias restruktūrizavimo požymis yra tai, kad restruktūrizavimo proceso metu įmonei yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditorių. Tokiai įmonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Siekiant iškelti restruktūrizavimo bylą įmonei, ji turi atitikti šiuos reikalavimus: įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; įmonė nėra nutraukusi veiklos; įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Jei Jūsų įmonė atitinka šias sąlygas – kreipkitės į mus. Mūsų teisininkų ir restruktūrizavimo administratorių komanda: įvertins Jūsų įmonės padėtį ir aptars įmonės restruktūrizavimo galimybes ir perspektyvas; bendradarbiaus su kreditoriais ir suderins pačias palankiausias sąlygas Jūsų įmonei; parengs restruktūrizavimo plano metmenis; paruoš pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo; parengs restruktūrizavimo plano projektą, padės vykdyti restruktūrizavimo planą; konsultuos ir padės sėkmingai įvykdyti restruktūrizavimo planą iki restruktūrizavimo bylos užbaigimo.
 • įmonių bankrotavimas
  konsultuojame įmonių bankroto klausimais, ruošiame neteisminio ir teisminio bankroto procedūrų dokumentus
 • Įdarbinimas užsienyje
  Įdarbinimas užsienyje – darbuotojų paieška ir atranka. Šią paslaugą teikiame Lietuvos ir užsienio darbdaviams, siūlome patikimas darbo vietas ES bei kitose užsienio šalyse. Bendradarbiaujame tik su patikimais darbdaviais bei agentūromis, todėl galime užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir greitą pasiūlymų pateikimą. Kodėl AristocratGlobal įdarbinimas užsienyje pranašesnis? Mes taupome Jūsų laiką, kurį galite skirti ne darbo paieškai, bet kitai veiklai arba profesiniam tobulėjimui, esame sukaupę didelę užsienio kompanijų kontaktų bazę, todėl operatyviai teikiame pasiūlymus, informuojame darbo ieškančius asmenis apie darbo sąlygas ir taisykles, dirbame tik su patikimais darbdaviais bei agentūromis, padedame visais teisiniais ir kitais su įdarbinimu užsienyje kylančiais klausimais.
 • įmonių steigimas Estijoje
  nuo 3400.00 €
 • įmonių steigimas Šveicarijoje
  nuo 16000.00 €
ru_RURU